ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ

Τo Τμήμα Τηλεμετρίας (Monitoring) της PROENco αποτελείται από καταρτισμένο προσωπικό μηχανικών,  με εμπειρία σε όλες στις βαθμίδες που απαρτίζουν την ολοκλήρωση ενός ΦΒ Σταθμού, από την Μελέτη, τον Σχεδιασμό, την Εγκατάσταση, την Θέση σε Λειτουργία αλλά και την Επίλυση Βλαβών.

Η υπηρεσία της Τηλεμετρίας αφορά την καθημερινή παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας και απόδοσης του πάρκου σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 μέρες τον χρόνο. Συγκεκριμένα η υπηρεσία περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση της λειτουργίας των inverters​​

  • Παρακολούθηση της λειτουργίας των trackers

  • Δυνατότητα απομακρυσμένης διάγνωσης προβλημάτων και άμεση προσφορά λύσης.

  • Επίλυση τυχόν προβλημάτων όσον αφορά τα συστήματα τηλεμετρίας 

  • Επιτήρηση της γενικότερης κατάστασης του φ/β σταθμού όπως προκύπτει από την καταγραφή των καμερών του συστήματος ασφαλείας.

Το τμήμα Τηλεμετρίας εντοπίζει και καταγράφει καθημερινά σφάλματα, τα οποία αρχειοθετούνται ανά πελάτη και έργο. Έπειτα εκδίδονται μηνιαίες αναφορές ελέγχου με απώτερο σκοπό όλες οι βλάβες να αναλύονται βάση ιστορικού συμβάντων και οι Μηχανικοί μας να έχουν δομημένη την πληροφορία ώστε να φέρουν εις πέρας σε σύντομο χρονικό διάστημα,   οποιαδήποτε βλάβη ή μακροχρόνιο πρόβλημα τους απασχολήσει.

Επιπλέον, διαθέτουμε τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης, στελεχωμένη από  μηχανικούς που είναι σε θέση είτε να δώσουν άμεσα λύση, είτε να δρομολογήσουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αποκατασταθεί το πιθανό πρόβλημα, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.