Τι είναι το Νet Μetering;

Net-metering ή «Αυτοπαραγωγή με Ενεργειακό Συμψηφισμό» είναι η δυνατότητα να παράγετε ο ίδιος, με χρήση ΑΠΕ, την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνετε, ενώ ταυτόχρονα παραμένετε συνδεδεμένος στο δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιείτε ως "αποθήκη" ενέργειας.

 

Έτσι, όταν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, το πλεόνασμα "αποθηκεύεται" στο δίκτυο και χρησιμοποιείται όταν η παραγωγή δεν επαρκεί. Ο τελικός συμψηφισμός πραγματοποιείται κάθε τρία έτη και συνεπώς το φωτοβολταϊκό σύστημα πρέπει πρακτικά να σχεδιάζεται με βάση την ετήσια κατανάλωσή σας.

Τρόπος Λειτουργίας: 

Το σύστημα συνδέεται εσωτερικά με την κατοικία ή την επιχείρηση σας με ένα ξεχωριστό μετρητή που καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια. Μπορεί να περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά ή/και μικρές ανεμογεννήτριες. Στην παρούσα φάση και μέχρι να εκδοθούν οι όροι εγκατάστασης για τις μικρές ανεμογεννήτριες προβλέπεται μόνο η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Η παραγωγή συμψηφίζεται με την κατανάλωση σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό σας. Μετά το πέρας κάθε τριετίας, αν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, η περίσσεια παρέχεται δωρεάν στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αν η παραγωγή είναι μικρότερη από την κατανάλωση, πληρώνετε μόνο τη διαφορά.

Net Metering &

Αποθήκευση Ενέργειας

Στο Νet Μetering η παραγόμενη ενέργεια δεν ταυτοχρονίζεται απαραίτητα με την καταναλισκόμενη.

Με την παραγωγή κατά τις ώρες ηλιοφάνειας το φωτοβολταϊκό σύστημα εξαλείφει τη μεσημεριανή ζήτηση ισχύος. Το δίκτυο χρησιμοποιείται ως έμμεσος αποθηκευτής ενέργειας. Αν δεν έχουμε κατανάλωση κατά τις ώρες ηλιοφάνειας, ώστε η ζήτηση να καλύπτεται απ’ ευθείας από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα, η παραγόμενη ενέργεια εγχέεται στο δίκτυο. Τη νύχτα για χρήση πλυντηρίου, μαγείρεμα, κλπ. η ενέργεια απορροφάται πίσω από το δίκτυο. Η βραδινή αιχμή της ζήτησης μπορεί να μειωθεί με την προσθήκη συστοιχίας μπαταριών, αξιοποιώντας έτσι κατά το βέλτιστο τρόπο την παραγόμενη ηλιακή ενέργεια στη διάρκεια του 24ωρου.

 

Από τον Απρίλιο του 2019, με τη νέα υπουργική απόφαση, σε Φωτοβολταϊκά Ενεργειακού Συμψηφισμού (Νet Μetering), δίδεται η δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες βαθειάς εκφόρτισης. Με τις μπαταρίες μπορείτε να αυξήσετε το ποσοστό αυτοκατανάλωσης της ενέργειας  που παράγετε και να επιτύχετε ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση στο λογαριασμό του ρεύματος.

Ποια είναι τα οφέλη;

 • Μείωση του Λογαριασμού Ρεύματος (έως και 60%).

 • Απεξάρτηση από την τιμολογιακή πολιτική και από μελλοντικές αυξήσεις στο ρεύμα.

 • Μικρότερο Ενεργειακό Αποτύπωμα.

 • Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

 • Αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας του ακινήτου.

 • Αφορά εξοικονόμηση και όχι εισόδημα, οπότε δεν φορολογείται.

 • .Βιώσιμο και Δοκιμασμένο μοντέλο με χαμηλό κόστος Λειτουργίας & Συντήρησης.

 • Διάρκεια της εγγυημένης Σύμβασης Συμψηφισμού για 25 έτη.

 

 • 100% αξιοπιστία στην ηλεκτροδότηση (παραμένετε συνδεδεμένοι με το δίκτυο).

 • Δυνατότητα ανάκτησης ΦΠΑ και μείωση του φόρου της επιχείρησης.

 • Υψηλός ταυτοχρονισμός παραγωγής και κατανάλωσης.

Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Εγκατάστασης Συστήματος Net Metering 

 • Ύπαρξη ενεργού μόνιμης παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού. 

 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης του συστήματος.​

 • Το Φωτοβολταϊκό Σύστημα τοποθετείται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης.

 • Το φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά σε έναν μετρητή κατανάλωσης.

 • Να υπάρχει Οικοδομική Άδεια ή άλλο αντίστοιχο Νομιμοποιητικό Έγγραφο του χώρου εγκατάστασης.

 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου προμηθευτή.

Με την PROENco γιατί...

Στην εταιρεία μας συνδυάζουμε προϊόντα καταξιωμένων προμηθευτών κορυφαίας ποιότητας με την υψηλή παροχή των υπηρεσιών μας.

Χάρη στην μακροχρόνια εμπειρία μας σε εφαρμογές εγκατάστασης και μελέτες διαστασιολόγησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, η PROENco αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει το Σύστημα Νet Μetering, ώστε να κάνετε μία επένδυση που θα αποδώσει εγγυημένα τα μέγιστα σε βάθος χρόνου και θα καλύπτει τις εξατομικευμένες ανάγκες σας.

Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία για εσάς, προτείνοντας σας την βέλτιστη λύση!

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω ενημέρωση και για δήλωση ενδιαφέροντος