ΝΕΤ ΜETERING

Net-metering ή «Αυτοπαραγωγή με Ενεργειακό Συμψηφισμό» είναι η δυνατότητα να παράγετε ο ίδιος, με χρήση ΑΠΕ, την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνετε, ενώ ταυτόχρονα παραμένετε συνδεδεμένος στο δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιείτε ως "αποθήκη" ενέργειας.

 

Έτσι, όταν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, το πλεόνασμα "αποθηκεύεται" στο δίκτυο και χρησιμοποιείται όταν η παραγωγή δεν επαρκεί. Ο τελικός συμψηφισμός πραγματοποιείται κάθε τρία έτη και συνεπώς το φωτοβολταϊκό σύστημα πρέπει πρακτικά να σχεδιάζεται με βάση την ετήσια κατανάλωσή σας.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το σύστημα συνδέεται εσωτερικά με την κατοικία ή την επιχείρηση σας με ένα ξεχωριστό μετρητή που καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια. Μπορεί να περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά ή/και μικρές ανεμογεννήτριες. Στην παρούσα φάση και μέχρι να εκδοθούν οι όροι εγκατάστασης για τις μικρές ανεμογεννήτριες προβλέπεται μόνο η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Η παραγωγή συμψηφίζεται με την κατανάλωση σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό σας. Μετά το πέρας κάθε τριετίας, αν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, η περίσσεια παρέχεται δωρεάν στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αν η παραγωγή είναι μικρότερη από την κατανάλωση, πληρώνετε μόνο τη διαφορά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ

Ο Συμψηφισμός διενεργείται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό (κύκλο καταμέτρησης). Στον πρώτο εκκαθαριστικό:

 • Εφόσον προκύπτει ΕΑπορροφηθείσα > ΕΔιοχετυθείσα τότε χρεώνεται η διαφορά στο ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού

 • Εφόσον προκύπτει ΕΑπορροφηθείσα < ΕΔιοχετυθείσα τότε πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό, ως πρόσθετη εξερχόμενη ενέργεια.

Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ, Συστήμα Μεταφοράς Η.Ε., Δίκτυο Διανομής Η.Ε.) υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης βάσει της Απορροφηθείσας από το Δίκτυο Ενέργειας κατά την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης.​

Οι χρεώσεις για τις ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας) δεν επηρεάζονται από την τοποθέτηση του Συστήματος Αυτοπαραγωγής. 

Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι, όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της ενέργειας που καταναλώνεται κατευθείαν από την παραγωγή (χωρίς τη χρήση του δικτύου), δηλαδή ο ταυτοχρονισμός, τόσο μικρότερο είναι το ποσό που πληρώνει ο καταναλωτής για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΝΕΤ ΜΕΤΕRING

 • Ο λογαριασμός ρεύματος μειώνεται σημαντικά (εξαιρουμένων των Δημοτικών Τελών και ΕΡΤ)

 • Το Net-metering αφορά εξοικονόμηση και όχι εισόδημα, το οποίο θα μπορούσε στο μέλλον κάποια στιγμή να φορολογηθεί.

 • Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται τοπολογικά κοντά στην κατανάλωση μειώνοντας σημαντικά τις απώλειες μεταφοράς.

 • Μειώνεται το Ενεργειακό σας Αποτύπωμα.

 • Η σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο, εξασφαλίζει ουσιαστικά 100% αξιοπιστία στην ηλεκτροδότηση.

 • Καθώς η περισσότερη από την παραγόμενη ενέργεια θα καταναλώνεται άμεσα, θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση – Υψηλός ταυτοχρονισμός παραγωγής και κατανάλωσης.

 • Αυξάνεται η ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου λόγω παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

 • Βιώσιμο και Δοκιμασμένο μοντέλο ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος Λειτουργίας & Συντήρησης.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΤ METERING

 • Η ύπαρξη ενεργού μόνιμης παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού. 

 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης του συστήματος.​

 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου προμηθευτή.

 • Το φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης, δηλαδή με τον μετρητή της εγκατάστασης την οποία τροφοδοτεί.

 • Το φωτοβολταϊκό σύστημα τοποθετείται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης.

 • Να υπάρχει Οικοδομική Άδεια ή άλλο αντίστοιχο Νομιμοποιητικό Έγγραφο του χώρου εγκατάστασης.

H PROENco - PRO ENERGY CONSULTANTS

Χάρη στην μακροχρόνια μας εμπειρία σε εφαρμογές εγκατάστασης και μελέτες διαστασιολόγησης Φωτοβολταϊκών, η PROENco αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει το Σύστημα Νet Μetering, ώστε να κάνετε μία επένδυση που θα αποδώσει εγγυημένα τα μέγιστα σε βάθος χρόνου και να καλύπτει τις εξατομικευμένες ανάγκες σας. Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία για εσάς, προτείνοντας σας την βέλτιστη λύση!

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω ενημέρωση και για δήλωση ενδιαφέροντος

ΛΕΩΦ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 91

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ / FAX: 2810 214 621

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

email : info@proenco.gr

©2019 by Proenco.gr.  all rights reserved