Η PROENco αποτελεί τη βέλτιστη λύση για τη Συντήρηση και Λειτουργία του ΦΒ Σταθμού σας, γιατί μπορεί να διασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία της εγκατάστασή σας, τη μέγιστη παραγωγικότητα και κατά συνέπεια τη μέγιστη κερδοφορία της επένδυσής σας. 

Η PROENco διαθέτει εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους μηχανικούς με μακροχρόνια εμπειρία στη συντήρηση των ΦΒ Σταθμών και καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την συντήρηση και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού έργου.

 

Γιατί να κάνω συντήρηση;

Οι Φ/Β σταθμοί είναι επενδύσεις με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 25 έτη. Οι εγκαταστάσεις τους είναι διαρκώς εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες και τα φυσικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα τη μακροχρόνια καταπόνηση του ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

Η Τακτική Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων ανά έξι μήνες προτείνεται από όλους τους κατασκευαστές των χρησιμοποιούμενων υλικών και μηχανημάτων για την ομαλή και χρόνια λειτουργία του συστήματος. 

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση:

Έλεγχο ΦΒ Πλαισίων

 • Οπτικός έλεγχος κατάστασης πλαισίων

 • Οπτικός έλεγχος στήριξης πλαισίων

 • Δειγματοληπτικός έλεγχος συσφίξεων στήριξης πάνελ

 • Δειγματοληπτική μέτρηση απόδοσης πλαισίων

 • Θερμογράφηση πλαισίων

 

Μηχανολογικός έλεγχος

 • Οπτικός Έλεγχος Ιχνηλάτη

 • Έλεγχος κινητών μερών συστήματος ιχνηλάτη

 • Λίπανση τυχόν κινούμενων μερών

 • Έλεγχος Πιέσεων λαδιών και Αζώτου

 • Έλεγχος τυχόν διαρροών

 • Έλεγχος συσφίξεων κοχλιοσυνδέσεων βάσεων

 •  Έλεγχος βάσεων στήριξης για τυχόν φθορές 

 • Γρασάρισμα στα σημεία που απαιτείται

Ηλεκτρολογικό έλεγχο

 • Έλεγχος Ηλεκτρικών πινάκων και Θερμογράφηση αυτών

 • Έλεγχος Kαλωδιώσεων

 • Μέτρηση Γείωσης και έλεγχος συνέχειας

 • Έλεγχος Λειτουργίας RCD

 • Έλεγχος Συστημάτων ασφαλείας και επιτήρησης

Έλεγχο Αντιστροφέων (Inverter)

 • Οπτικός έλεγχος εξωτερικής κατάστασης αντιστροφέων

 • Έλεγχος στήριξης και γείωσης αντιστροφέα.

 • Εφαρμογή ετήσιας συντήρησης αντιστροφέα

 • Έλεγχος συσφίξεων καλωδίων DC & AC  στο εσωτερικό του αντιστροφέα  (εφόσον υπάρχουν)

Όλες οι μετρήσεις γίνονται με τη χρήση ειδικών διακριβωμένων οργάνων

Με την ολοκλήρωση της τακτικής συντήρησης H PROENco - Pro Energy Consultants παρέχει στον παραγωγό αναφορές με τα αποτελέσματα του ελέγχου, αναφορές επιβεβαίωσης εργασιών και προτάσεις βελτιστοποίησης της εγκατάστασης, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις κακής λειτουργίας του συστήματος και μειωμένης παραγωγής ενέργειας.

Συντηρήστε τώρα το Φωτοβολταϊκό σας σταθμό και και προστατέψτε την επένδυσή σας!

ΛΕΩΦ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 91

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ / FAX: 2810 214 621

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

email : info@proenco.gr

©2019 by Proenco.gr.  all rights reserved