Η PROENco σας προσφέρει τα ακόλουθα Προγράμματα Συντήρησης προκειμένου να επιλέξετε εκείνο που ταιριάζει στις ανάγκες του έργου σας.

PROENco

Basic

 • 24/7 παρακολούθηση ΦΒ Σταθμού (Monitoring)

 • Τηλεφωνική υποστήριξη 

 • Έγκαιρη διάγνωση σφαλμάτων 

 • Ημερήσια Αναφορά Σφαλμάτων

 • Απομακρυσμένη Αποκατάσταση Βλάβης

 • Μηνιαίες αναφορές παραγόμενης ισχύος

 • Διαθεσιμότητα επεμβατικής συντήρησης εντός 48 ωρών 

PROENco

Advanced

 • 24/7 παρακολούθηση ΦΒ Σταθμού (Monitoring)

 • Τηλεφωνική υποστήριξη 

 • Έγκαιρη διάγνωση σφαλμάτων 

 • Ημερήσια Αναφορά Σφαλμάτων

 • Απομακρυσμένη Αποκατάσταση Βλάβης

 • Μηνιαίες αναφορές παραγόμενης ισχύος

 • Δύο προληπτικές τακτικές συντηρήσεις ετησίως

 • Θερμογραφικός Έλεγχος

 • Διαθεσιμότητα επεμβατικής συντήρησης εντός 48 ωρών 

 • Έκπτωση 10% σε σε όλες τις Extra Υπηρεσίες

PROENco

Full

 • 24/7 παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη (Monitoring)

 • Έγκαιρη διάγνωση σφαλμάτων 

 • Ημερήσια Αναφορά Σφαλμάτων

 • Απομακρυσμένη Αποκατάσταση Βλάβης

 • Μηνιαίες αναφορές παραγόμενης ισχύος

 • Δύο προληπτικές τακτικές συντηρήσεις ετησίως

 • Θερμογραφικός Έλεγχος

 • Δωρεάν Επεμβατικές επισκέψεις αποκατάστασης βλάβης εντός 48 ωρών 

 • Εξαμινιαίες αναλυτικές αναφορές

 • Έκπτωση 15% σε όλες τις Extra Υπηρεσίες

Extra Υπηρεσίες

 • Προληπτική Τακτική Συντήρηση

 • Επέμβατική επίσκεψη αποκατάστασης βλάβης

 • Πλύσιμο Φ/Β πλαισίων

 • Αποψίλωση Φ/Β σταθμού         

Προστατέψτε την επένδυσή σας! Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να κλείσετε το κατάλληλο Συμβόλαιο Συντήρησης για το Φ/Β Σταθμό σας.