Νet Metering

οικιακοί πελάτες

Με τον όρο Net Metering, εννοούμε την ενεργειακή αυτοπαραγωγή παράλληλα με τον ενεργειακό συμψηφισμό. Το Net Metering μπορεί να εφαρμοστεί από τον απλό καταναλωτή εκγαθιστώντας στο σπίτι του ένα σύστημα φωτοβολταϊκών. Με την εγκατάσταση του κατάλληλου φωτοβολταϊκού συστήματος, μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια ενός σπιτιού μειώνοντας ή καταργώντας το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος προς τον πάροχο ενέργειας που έχει επιλέξει (π.χ. ΔΕΗ, ΗΡΩΝ, Elpedison κλπ.)

 

Το βασικότερο πλεονέκτημα του Net Metering, είναι το γεγονός ότι ο καταναλωτής δεν επηρεάζεται από καμία μελλοντική αύξηση της τιμής της κιλοβατώρας. Αυτό συμβαίνει γιατί η ενέργεια που παράγει, θα συμψηφίζεται με την ενέργεια που καταναλώνει.

 

Αυτό πρακτικά σημαίνει, πως πέρα από την ανεξαρτησία του καταναλωτή από την τιμή χρέωσης της κιλοβατώρας, θα του δίνεται η δυνατότητα να αυξήσει την κατανάλωσή του προκειμένου, να καλύψει και άλλες ανάγκες του, όπως την θέρμανση και την ψύξη. Για παράδειγμα, θα μπορεί να αντικαταστήσει τον παλιό λέβητα πετρελαίου με μια αντλία θερμότητας με την οποία θα εξασφαλίζει τη θέρμανση και τη ψύξη της κατοικίας.

 

Ενταχθείτε τώρα στο Net Metering, και απολαύστε ένα επιπλέον πλεονέκτημα:

Μειώστε το πρόστιμο Υπαγωγής Αυθαιρέτων Κατασκευών έως 50% με την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου σας μέσω του Προγράμματος Αυτοπαραγωγής.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες που προσφέρει το Net Metering και για προσδιορισμό του συστήματος προς εγκατάσταση, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία για εσάς, προτείνοντας σας την βέλτιστη λύση!

Case Study Net Metering Οικιακού Πελάτης

Κατοικία στην Ελλάδα με κατανάλωση 2.500kWh ανά τετράμηνο, επενδύει στην εγκατάσταση Net Metering 5kWp. Η εγκατάσταση αυτή έχει δυναμική παραγωγής περίπου 7.500kWh / έτος, όσες δηλαδή και οι ετήσεις ανάγκες του νοικοκυριού: 

  • Μέσο Κόστος Ενέργειας Παρόχων Ηλεκτρικής Ενέργειας: - 0,16€/kWp*

  • Ετήσια Εξοικονόμηση από Λογαριασμούς: 1.000€ - 1.200€ /έτος

  • Κόστος Επένδυσης (η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα τις εκάστοτε παραμέτρους): 5.000€ πλέον ΦΠΑ

  • Έτη απόσβεσης: 5-6 έτη

  • Συνολικό Οικονομικό Όφελος (25ετίας): 24.000€

 

Μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων επιτυγχάνεται αν συγχρονιστεί η κατανάλωση με την παραγωγή του φωτοβολταϊκού. Έτσι προωθείται η αυτοκατανάλωση ενέργειας, που είναι και πιο οικολογική!

Οι υπολογισμοί στο παράδειγμα αυτοπαραγωγής, έχουν γίνει με τις τιμές ρεύματος που ισχύουν σήμερα. Οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των τιμολογίων του ρεύματος θα επιφέρει μείωση του χρόνου απόσβεσης της επένδυσης και αύξηση του οικονομικού όφελους αυτής. Να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση του Net Metering δεν έχει ιδιαίτερες ανάγκες συντήρησης και το προσδόκιμο ζωής των επιμέρους μηχανημάτων είναι αρκετά μεγάλο. 

* Στην τιμή της κιλοβατώρας (kWh) συμπεριλαμβάνεται και ποσοστό από τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ, Δίκτυο Διανομής και Μεταφοράς)