Μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/01.11.2013), ανακοινώθηκε ότι από 15/01/2014 οι ενδιαφερόμενοι για εγκατάσταση μικρών αιολικών σταθμών, ισχύος έως και 50 kW (οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής), μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με τα αναγκαία δικαιολογητικά για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης, στη Δ/νση Διαχείρισης Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ.

Η εγκατάσταση των μικρών ανεμογεννητριών έως 50 kW, είναι εφικτή σε οικόπεδα ή γήπεδα δίνοντας την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να απολαύσει τα οφέλη της Αιολικής ενέργειας με μηχανές κάθετου ή οριζόντιου άξονα. Οι μικρές Α/Γ καθέτου Άξονα έχουν το προτέρημα μικρότερης ακουστικής όχλησης αλλά είναι συγχρόνως χαμηλότερης απόδοσης σε ενέργεια. Οι Α/Γ οριζοντίου άξονα δουλεύουν με σχετικά υψηλότερα επίπεδα θορύβου , θεωρούνται όμως πιο ώριμες μηχανές και αυτό αποδεικνύεται στην υψηλότερη παραγωγικότητα τους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μια ανεμογεννήτρια των 50kW μπορεί να παράγει έως 250 MWh ετησίως, ποσό ενέργειας ικανό να καλύψει την ενέργεια που καταναλώνουν περισσότερα από 60 νοικοκυριά. Παράλληλα, βοηθά στις εξοικονόμηση 275 τόνων CO2 που θα εκπέμπονταν από συμβατικές μορφές παραγωγής ενέργειας.

Το μέγεθος μια μικρής ανεμογεννήτριας κυμαίνεται από συστήματα διαμέτρου μικρότερης του ενός μέτρου και ισχύος μικρότερης του ενός kW, μέχρι συστήματα διαμέτρου 20 μέτρων και ισχύος 50ΚW.

Τι αναλαμβάνουμε

Η PROENCO αναλαμβάνει την εκπόνηση τεχνικοοικονομικής και περιβαλλοντικής μελέτης, όπως επίσης και τη διεκπεραίωση των αδειοδοτικών διαδικασιών για την πραγματοποίηση της εγκατάστασης μικρών ανεμογεννητριών.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει επίσης την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Παράλληλα, γίνεται χρήση συστήματος τηλεπαρακολούθησης για την εξασφάλιση της υψηλής απόδοσης του μικρού αιολικού συστήματος και της επένδυσης των πελατών μας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω ενημέρωση και για δήλωση ενδιαφέροντος