Φαινόμενο PID

 

Η PROENco, προσφέρει υπηρεσίες για την διάγνωση και οριστική αντιμετώπιση του φαινομένου, επαναφέροντας σημαντικά την απόδοση των πλαισίων της Φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης.

Στις περιπτώσεις όπου εντοπιστεί μείωση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων λόγω φαινομένου PID γίνεται εγκατάσταση PID box για την επαναφορά της απόδοσης των πλαισίων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε...

Το φαινόμενο PID (Potential Induced Degradation) συναντάται συχνά μεταξύ των φωτοβολταϊκών πάνελ που λειτουργούν με φωτοβολταϊκά κύτταρα (solar cells). Μπορεί να εμφανιστεί μόλις λίγα χρόνια μετά την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού σταθμού ενώ η ιδιαιτερότητά του έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να ξεκινήσει από ένα μόνο φωτοβολταϊκό πάνελ και σταδιακά να επεκταθεί σε περισσότερα, ακόμη και σε όλα τα πάνελ, αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως.

Το φαινόμενο εμφανίζεται πιο συχνά σε περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες ή υγρασία και ειδικότερα στα πλαίσια που βρίσκονται πιο κοντά στον αρνητικό πόλο μιας στοιχειοσειράς.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ PID

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εντοπιστεί έγκαιρα η προσβολή από το PID, καθώς αφενός αν δεν εντοπιστεί έγκαιρα υπάρχει κίνδυνος να μην υπάρχει θεραπεία, αφετέρου δε ο χρόνος αποκατάστασης είναι συνάρτηση του χρόνου προσβολής.

Το φαινόμενο στα αρχικά στάδια εξέλιξης του δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό, παρά μόνο με την χρήση εξιδεικευμένων οργάνων. Όταν το φαινόμενο επεκταθεί, τότε γίνεται αντιληπτό ακόμα και από την δραματική μείωση της παραγωγής του φωτοβολταϊκού σταθμού. Τότε όμως μπορεί να είναι πια πολύ αργά.

OM-3.0-ΒΑΘΗΣ-nycm4nruk9f4bsknoiib63cgozk

Για το σκοπό αυτό, η PROENco πραγματοποιεί

έλεγχο των Φωτοβολταϊκών Πλαισίων για τον εντοπισμό του φαινομένου PID με πιστοποιημένα όργανα μετρήσεων:

  • Μετρήσεις χαρακτηριστικής καμπύλης τάσης ρεύματος, IV

  • Μετρήσεις με χρήση θερμοκάμερας

  • Μετρήσεις ηλεκτροφωταύγειας (electroluminescence)

 

Σύμφωνα με το I-V test ( I-V curve), συντάσσονται test reports,

απαραίτητα έγγραφα τα οποία απαιτούνται για αίτηση αποζημίωσης από ασφαλιστική.