Στην PROENco αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες διαχείρισης των εγγυήσεων του εξοπλισμού σας καθώς και τις διακασίες αποζημίωσης από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Τέλος, προχωράμε στην αποκατάσταση τυχούσας βλάβης, με αποτέλεσμα να σας απαλλάσσουμε από χρονοβόρες και σύνθετες διαδικασίες.

Συγκεκριμένα:

  • Συντάσσουμε τεκμηριωμένη τεχνική μελέτη για κάθε σφάλμα, η οποία ακολουθείται από φωτογραφική τεκμηρίωση.

  • Επικοινωνούμε με τον αντίστοιχο προμηθευτή/κατασκευαστή/ασφαλιστική, προκειμένου να αντικατασταθεί ο εντός εγγύησης εξοπλισμός.

  • Οργανώνουμε την αποστολή του ελαττωματικού εξοπλισμού στον προμηθευτή/κατασκευαστή.

  • Αναλαμβάνουμε την παραλαβή και αποστολή του νέου εξοπλισμού στο έργο.

  • Εγκαθιστούμε τον εξοπλισμό στο έργο.

  • Σας δίνουμε ολοκληρωμένη αναφορά ενεργειών αναφορικά με το περιστατικό.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω ενημέρωση και για δήλωση ενδιαφέροντος