Αυτοματισμός είναι το πεδίο της επιστήμης και της τεχνολογίας που ασχολείται με τις μηχανές και τις διατάξεις, που εκτελούν τις αναμενόμενες λειτουργίες "από μόνες τους", δηλαδή χωρίς την καταβολή ανθρώπινης προσπάθειας.

Ειδικότερα, ο Αυτοματισμός περιλαμβάνει:

 > εξέταση και κατανόηση των μηχανισμών μέσω των οποίων ένα φαινόμενο οδηγείται στο να έχει τη μια ή την άλλη συμπεριφορά. Αυτή η αντίληψη των αιτίων που καθορίζουν τις λειτουργίες ενός φαινομένου ονομάζεται και ανάλυση των συστημάτων

 >τον έλεγχο, δηλαδή την επιβολή στα φαινόμενα της επιθυμητής ή της συμφέρουσας συμπεριφοράς ή, ακόμη, την αποτροπή μιας επικίνδυνης ή ζημιογόνας εξέλιξης.

Αυτοματισμος.jpg

Οι εφαρμογές του Αυτοματισμού

Δεκάδες εφαρμογές του αυτοματισμού ελέγχουν τη λειτουργία απλών συσκευών, τις οποίες χρησιμοποιούμε καθημερινά. Μια απλή διάταξη αυτοματισμού, για παράδειγμα, εξασφαλίζει ότι ο θερμοσίφωνας έχει την επιθυμητή συμπεριφορά, δηλαδή διατηρεί το νερό στην κατάλληλη για οικιακή χρήση θερμοκρασία.

Παρακάτω μερικές από τις εφαρμογές αυτοματισμών:

  • Βιομηχανικοί αυτοματισμοί (μελέτη – σχεδιασμός – εγκατάσταση)

  • Συστήματα ελέγχου για AC/DC κινητήρες (Ταχύτητα, τάνυση, ροπή, θέση) με την χρήση Inverter, Soft starter, Dc drive, Servo drive.

  • Σχεδιασμός κατασκευή πίνακα αυτοματισμού για θερμοκηπιακές καλλιέργειες

  • Συστήματα αυτοματισμού με χρήση ελεγκτών PLC για έλεγχο διεργασιών , οθονών αφής , βιομηχανικών οργάνων , actuators , relays

  • Σχεδιασμός και κατασκευή Πινάκων Αυτοματισμού η Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων 

   

Για να ενημερωθείτε για τα συστήματα αυτοματισμών και την λειτουργία τους επικοινωνήστε μαζί μας .