Αυτοματισμός είναι το πεδίο της επιστήμης και της τεχνολογίας που ασχολείται με τις μηχανές και τις διατάξεις, που εκτελούν τις αναμενόμενες λειτουργίες "από μόνες τους", δηλαδή χωρίς την καταβολή ανθρώπινης προσπάθειας.

Ειδικότερα, ο Αυτοματισμός περιλαμβάνει:

 > εξέταση και κατανόηση των μηχανισμών μέσω των οποίων ένα φαινόμενο οδηγείται στο να έχει τη μια ή την άλλη συμπεριφορά. Αυτή η αντίληψη των αιτίων που καθορίζουν τις λειτουργίες ενός φαινομένου ονομάζεται και ανάλυση των συστημάτων

 >τον έλεγχο, δηλαδή την επιβολή στα φαινόμενα της επιθυμητής ή της συμφέρουσας συμπεριφοράς ή, ακόμη, την αποτροπή μιας επικίνδυνης ή ζημιογόνας εξέλιξης.

Οι εφαρμογές του Αυτοματισμού

Δεκάδες εφαρμογές του αυτοματισμού ελέγχουν τη λειτουργία απλών συσκευών, τις οποίες χρησιμοποιούμε καθημερινά. Μια απλή διάταξη αυτοματισμού, για παράδειγμα, εξασφαλίζει ότι ο θερμοσίφωνας έχει την επιθυμητή συμπεριφορά, δηλαδή διατηρεί το νερό στην κατάλληλη για οικιακή χρήση θερμοκρασία.

Παρακάτω μερικές από τις εφαρμογές αυτοματισμών:

  • Βιομηχανικοί αυτοματισμοί (μελέτη – σχεδιασμός – εγκατάσταση)

  • Συστήματα ελέγχου για AC/DC κινητήρες (Ταχύτητα, τάνυση, ροπή, θέση) με την χρήση Inverter, Soft starter, Dc drive, Servo drive.

  • Σχεδιασμός κατασκευή πίνακα αυτοματισμού για θερμοκηπιακές καλλιέργειες

  • Συστήματα αυτοματισμού με χρήση ελεγκτών PLC για έλεγχο διεργασιών , οθονών αφής , βιομηχανικών οργάνων , actuators , relays

  • Σχεδιασμός και κατασκευή Πινάκων Αυτοματισμού η Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων 

   

Για να ενημερωθείτε για τα συστήματα αυτοματισμών και την λειτουργία τους επικοινωνήστε μαζί μας .

ΛΕΩΦ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 91

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2810 214 621/ FAX: 2816 008 462

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

email : info@proenco.gr

©2021 by Proenco.gr.  all rights reserved